Och/eller

From Slackopedia

Används då då det är godtyckligt och/eller oklart huruvida det verkligen ligger till, eller då skribenten (ofta av lojhet) inte kan bestämma sig för hur det egentligen står till.

Kategori:Språk