Tentavecka

From Slackopedia

Tentaveckan är den åttonde och mest framemotsedda veckan i hela dubbelmånaden som utgör den chalmeristiska läsperioden.

Grafik

[vv-vv-vv-vv-vv-vv-vv-tv]
           ^
(legend: 
  vv = vanlig vecka,
  tv = tentavecka)


Kategori:Missbruk