TGIS

From Slackopedia

Akronym som betyder thank god it's summer eller thank goodness it's summer (för dig som gärna undviker att nämna Gud) eller thank god it's summer holiday eller thank goodness it's summer holiday (för dig som gärna undviker att nämna Gud) eller thank god it's sommar eller thank goodness it's sommar (för dig som gärna undviker att nämna Gud) eller thank god it's sommarlov eller thank goodness it's sommarlov (för dig som gärna undviker att nämna Gud), där de två sistnämnda paren måhända kan anses vara svengelska.

TGIS träder ej i kraft förrän samtliga närvarande anses ha avslutat de bördor som förknippas med skolan, till exempel tentor under den så kallade tentaveckan.

Se även

Kategori:Uttryck